येऊ द्या मला या जगात

Author: Share:

नका आई बाबा नका मला मारू,

मी तुमच्या रक्ताचे आहे की हो लेकरू !

नका, नका, नका बनू असे तुम्ही असुरी,

आपल्याच काळजावर चालवता काहो कुणी सुरी !

चला येऊ द्या मला या जगात,

आजी आजोबांची असेन मी लाडकी नात !

नका घेऊ आता कोणतीही आडकाठी,

तुमच्या म्हातारपणाची बनेन मी काठी !

बनेन कोणाची बहीण आणि सून,

करा माझ्या जन्माचे स्वागत हसून !

येण्याआधीच माझे नका करू बंद दार,

तुमच्या ऋणात मी आजन्म राहणार !

द्या देवाच्या दानाला तुम्ही प्रतिसाद,

माझ्या जन्माचा करा, साजरा आनंद !

माझ्या जन्माचा करा,  साजरा आनंद !!

महेश रायखेलकर

Previous Article

शेळ्यांची विक्रमी निर्यात

Next Article

श्री निलमणी महागणपती पार्थिव मुर्ती विसर्जन महामिरवणुक 2017

You may also like