२५  मार्च 

Author: Share:

१. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. वसंतराव गोवारीकर यांचा जन्मदिन (१९३३).

२. कादंबरीकार र.वा. दिघे यांचा जन्मदिन (१८९६).

३. प्रख्यात वैदर्भीय लेखक मधुकर केचे यांचा स्मृतिदिन (१९१३).

४. कथाकथनकार व.पु. काळे यांचा जन्मदिन

Previous Article

समुद्र

Next Article

पडणाऱ्या मार्केटचे करू तरी काय?

You may also like