१७ मार्च

Author: Share:

१. मराठी भाषेचे शिवाजी विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांचा स्मृतिदिन (१८८२).

 २. शिक्षणतज्ञ अनुताई वाघ यांचा जन्मदिन (१९१०).

 ३. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे पंडित  रा. ना. दांडेकर यांचा जन्मदिन (१९०९)

Previous Article

कवी

Next Article

१७  मार्च  

You may also like