६ ऑक्टोबर

Author: Share:

६ ऑक्टोबर
दुसरे नानासाहेब पेशवे स्मृतिदिन (१८५८)
प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ मेघनाद साह यांचा जन्मदिन (१८९३)
सांगली आकाशवाणी केंद्राचे उदघाटन (१९६३)
महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार यांचा स्मृतिदिन (१९७९)

Previous Article

महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार

Next Article

क्रीडा क्षेत्रात करीअर करा

You may also like