१९ नोव्हेंबर

Author: Share:
झाशीच्या राणीचा जन्मदिन (१८३५)
गाथा सप्तशती वर मराठीत भाष्य लिहिण्यात श्री स आ जोगळेकर यांचा जन्मदिन (१८१७)
इंदिरा गांधींचा जन्मदिन (१९१७)
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृत मंडळाची स्थापना (१९६०)
भारतात रंगीत दूरदर्शनची सुरुवात (१९८२)
Previous Article

२० नोव्हेंबर

Next Article

शांताराम राजाराम वणकुद्रे : व्ही शांताराम

You may also like