१९ नोव्हेंबर 

Author: Share:
  • इतिहास संशोधक लेखक सदाशिव आत्माराम जोगळेकर जन्मदिन (१८९७)
  •  महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना (१९६०)
  • भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा जन्म (१९१७)
Previous Article

२० नोव्हेंबर 

Next Article

मराठी इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन पुस्तक अभ्यास परीक्षा: पहिले पुष्प: “महाराष्ट्रस्तोत्र: सह्याद्री” 

You may also like