१३ नोव्हेंबर

Author: Share:

प्रख्यात मराठी अभिनेत्री स्मिता पाटील हीचा स्मृतिदिन (१९८६), सहकारमहर्षी तात्यासाहेब कोरे याचा स्मृतिदिन (१९९४) , प्रसिद्ध नाट्यगीत गायक प्रसाद सावरकर यांचा जन्मदिन प्रसिद्ध कथाकार विध्याधर पुडंलिक यांचा जन्मदिन (१९२५)

Previous Article

१४ नोव्हेंबर

Next Article

आम्ही सारे बेडूक

You may also like